KONTAKT INFO


STYRELSEN/TÄVLINGSKOMMITTÉN 2017


Här når du hela styrelsen: styrelsen@ssrf.net

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Carola Granström

070-437 42 49

catarola@outlook.com

Vice ordförande

Jan Hultgren

070-553 47 97

jan.hultgren@telia.com

Kassör

Carola Granström

070-437 42 49

catarola@outlook.com

Ledamot/Utbildningsanvarig

Marianne Andera

070-467 20 08

marianne.johansson86@gmail.com

Ledamot/Säkerhetsansvarig

Anders Eweström

070-890 18 52

anderse@axis.com

Ledamot

Susanne Wessman

073-340 15 74

wessman.susanne@gmail.com

Ledamot

Emilia Sahlén

070-340 54 35

emilia.sahlen@granngarden.se

Ledamot

Maria Asklund

040-49 78 89

maria.asklund@malmo.se

Suppleant

Emma Asklund

076-146 78 90

emma.asklund@gmail.com

Suppleant

Jenny Kryhl

070-583 47 78

jenzan_80@hotmail.comÖVRIGA SEKTIONER OCH KOMMITTÉER

Cafeteriakommittén

Maria AnderssonCarola GranströmAnläggningskommittén

Anders Eweström

070-890 18 52


Patrik Lirås
Erik GullneValberedningen

Harriet BlohméAnita BakerTävlingskommittén

Susanne WessmanMichael Murphy
Pia Hantoft

Louise AnderssonUtbildningskommittén

Maria Asklund


Medlemsansvarig

Carola Granström


Hemsidan

Emma Asklund


Ungdomskommittén

Emma AsklundSofia Rasmusson
Josefin Svensson
Angelica Svensson
Louise AnderssonAnnonskommittén

StyrelsenRidhuskortansvarig

StyrelsenKONTAKTA OSS

Södra Sallerups RF

Fridentorp

Box 16112

200 25 Malmö

Bankgiro 639-2070

Swish 123 520 97 39

info@ssrf.net