Kontakt

STYRELSEN

 

Här når du hela styrelsen: styrelsen@ssrf.net eller via formuläret till höger.

Funktion

Namn

Epost

Ordförande

Carola Granström

catarola@outlook.com

Vice ordförande

Jan Hultgren

jan.hultgren@telia.com

Kassör

Carola Granström


catarola@outlook.com

Ledamot

Helena Ageland

helenaageland@hotmail.com

Ledamot

Jenny Kryhl

kryhl.jenny@gmail.com

Ledamot

Emelie Hochfellner Svensson

emeliehsvensson@live.se

Ledamot/Sekreterare

Emilia Sahlén


emilia.sahlen@granngarden.se

Ledamot/

Utbildningsanvarig

Emma Asklund

emma.asklund@gmail.com

Suppleant

Britt Kamper Johnson

bkjo@atea.dk

Suppleant

Sofia Kajrup

kajrup@hotmail.com

 
 
 
 

Sektioner och kommittér

Cafeteriakommittén

Maria AnderssonCarola GranströmAnläggningskommittén

Styrelsen


Valberedningen

Maria AnderssonAnita BakerTävlingskommittén

Louise AnderssonSofia Rasmusson
Emelie Hochfellner Svensson
Carola GranströmEmilia Sahlén

Emma Asklund


Tuva SahlénUtbildningskommittén

Jenny Kryhl


Medlemsansvarig

Carola Granström


Hemsidan

Emma Asklund


Ungdomskommittén

Louise AnderssonTBA
Annonskommittén

StyrelsenRidhuskortansvarig

Styrelsen