Kontakt

STYRELSEN

 

Här når du hela styrelsen: styrelsen@ssrf.net eller via formuläret till höger.

Funktion

Namn

Epost

Ordförande

Carola Granström

catarola@outlook.com

Vice ordförande

Emelie Hochfellner Svensson

emeliehsvensson@live.se

Kassör

Carola Granström


catarola@outlook.com

Ledamot

Helena Ageland

helenaageland@hotmail.com

Ledamot

Jenny Kryhl

kryhl.jenny@gmail.com

Ledamot

Britt Kamper Johnson

bkjo@atea.dk

Ledamot/Sekreterare

Emilia Sahlén


emilia.sahlen@granngarden.se

Ledamot

Emma Asklund

emma.asklund@gmail.com

Suppleant

Anna Walter

anna@annadressyr.se

Suppleant

Katja Phelan

katja_phelan@hotmail.com

 
 
 
 

Sektioner och kommittér

Cafeteriakommittén

Maria AnderssonCarola GranströmAnläggningskommittén

Styrelsen


Valberedningen

Maria AnderssonLovis ÅkerströmTävlingskommittén

Anna AlmströmCarola Granström
Emelie Hochfellner Svensson
Emilia SahlénJenny Kryhl

Louise Andersson


Lovis ÅkerströmTuva Sahlén

Utbildningskommittén

Jenny Kryhl


Medlemsansvarig

Carola Granström


Hemsidan

Emma Asklund


Ungdomskommittén

Ungdomar i SSRF

Annonskommittén

StyrelsenRidhuskortansvarig

Styrelsen