Kontakt

STYRELSEN

 

Här når du hela styrelsen: styrelsen@ssrf.net eller via formuläret till höger.

Funktion

Namn

Epost

Ordförande

Britt Kamper Johnson

bkjo@atea.dk

Vice ordförande / Kassör

Emma Asklund

emma.asklund@gmail.com

Ledamot/Sekreterare

Emilia Sahlén

emilia.sahlen@granngarden.se

Ledamot

Anna Walter

anna@annadressyr.se

Ledamot

Jenny Kryhl

kryhl.jenny@gmail.com

Ledamot

Katja Phelan

katja_phelan@hotmail.com

Ledamot

Rebecka Berglund

rebeckaeberglund@gmail.com

Suppleant

Sofie Jeremiasen

sofijeremiasen@hotmail.com

Suppleant

Susanne Wessman

wessman.susanne@gmail.com


 
 
 
 

Sektioner och kommittér

Cafeteriakommittén

Susanne WessmanSofia RasmussenAnläggningskommittén

Styrelsen


Valberedningen

Vibeke LiråsWictoria AnderssonTävlingskommittén

Emilia SahlénCharlotte Karlberg
Anna WalterUtbildningskommittén

Jenny Kryhl


Medlemsansvarig

Emma Asklund


Hemsidan

Emma Asklund


Ungdomskommittén

Ungdomar i SSRF

Annonskommittén

StyrelsenRidhuskortansvarig

Styrelsen