Skisser & ridvägar

Anläggningsskiss

Ridvägar

På bilden är alla ridvägar  närområdet utritade.


Då vi vill fortsätta att ha en fin relation till våra grannar, lantbrukarna, så är det inte tillåtet, oavsett årstid, att rida på åkrarna runt om ridstigarna. Om någon bonde skulle ge tillåtelse så meddelas detta på hemsidan och på facebook.