Bommar framme

Bommar framme


En vecka i månaden är bommarna framme, från och med Rolands eller Bodils träning på torsdagar till och med efter Jenny träning på söndagar. Under denna tid är det fritt tillåtet att använda bommarna efter sin egen förmåga.


När bommarna har använts ska bommarna återställas till det skicket som det var i när ni kom in i ridhuset. Detta för att alla ska ha samma möjlighet att utgå från den ursprungliga banan.


Vilka veckor bommarna är framme syns i Kalendern.OBS!


Använd bommarna med sunt förnuft och vi rekommenderar att barn och ungdomar ska ha en vuxen med när hinderna används.