KONTAKT INFO

 

STYRELSEN/TÄVLINGSKOMMITTÉN 2017

 

Här når du hela styrelsen: styrelsen@ssrf.net

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Carola Granström

070-437 42 49

catarola@outlook.com

Vice ordförande

Jan Hultgren

070-553 47 97

jan.hultgren@telia.com

Kassör

Carola Granström

070-437 42 49

catarola@outlook.com

Ledamot/Utbildningsanvarig

Marianne Andera

070-467 20 08

marianne.johansson86@gmail.com

Ledamot/Säkerhetsansvarig

Anders Eweström

070-890 18 52

anderse@axis.com

Ledamot

Susanne Wessman

073-340 15 74

wessman.susanne@gmail.com

Ledamot

Emilia Sahlén

070-340 54 35

emilia.sahlen@granngarden.se

Ledamot

Maria Asklund

040-49 78 89

maria.asklund@malmo.se

Suppleant

Emma Asklund

076-146 78 90

emma.asklund@gmail.com

Suppleant

Jenny Kryhl

070-583 47 78

jenzan_80@hotmail.com

 

 

ÖVRIGA SEKTIONER OCH KOMMITTÉER

Cafeteriakommittén

Maria Andersson

 

cafe@ssrf.net

 

Carola Granström

 

 

 

 

 

 

Anläggningskommittén

Anders Eweström

070-890 18 52

anlaggning@ssrf.net

 

Patrik Lirås

 

 

 

Erik Gullne

 

 

 

 

 

 

Valberedningen

Harriet Blohmé

 

valberedning@ssrf.net

 

Anita Baker

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommittén

Susanne Wessman

 

tavling@ssrf.net

 

Michael Murphy

 

 

 

Pia Hantoft

Louise Andersson

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommittén

Maria Asklund

 

utbildning@ssrf.net

 

 

 

 

Medlemsansvarig

Carola Granström

 

medlem@ssrf.net

 

 

 

 

Hemsidan

Emma Asklund

 

webmaster@ssrf.net

 

 

 

 

Ungdomskommittén

Emma Asklund

 

ungdom@ssrf.net

 

Sofia Rasmusson

 

 

 

Josefin Svensson

 

 

 

Angelica Svensson

 

 

 

Louise Andersson

 

 

 

 

 

 

Annonskommittén

Styrelsen

 

 

Ridhuskortansvarig

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Södra Sallerups RF

Fridentorp

Box 16112

200 25 Malmö

Bankgiro 639-2070

Swish 123 520 97 39

info@ssrf.net